Jiří Bees

Šlechtic, politik, poslanec Říšské rady. Vlastník panství Ráj a zakladatel lázní Darkov. Dále také vlastník panství Hnojník, Horní Třanovice, Otrubkov, Horní a Dolní Kačice, statku a zámku v Lešné. Narodil […]

Šlechtic, politik, poslanec Říšské rady. Vlastník panství Ráj a zakladatel lázní Darkov. Dále také vlastník panství Hnojník, Horní Třanovice, Otrubkov, Horní a Dolní Kačice, statku a zámku v Lešné.

Narodil se 7. února 1824 v Hnojníku Jiřímu a Anně.

25. června 1847 se oženil se Stefanií.

V Darkově chtěl původně těžit uhlí. Při pokusném vrtu v roce 1862 však namísto ložiska černého objevil pramen jodobromové solanky. V roce 1865 začal solanku k léčebným účelům využívat fryštátský lékař Antonín Fiedler. V roce 1866 získal Jiří Bees povolení ke zřízení lázní a o rok později v roce 1867 lázně otevřel.

Zemřel 14. března 1905 v Hnojníku.