MFK Karviná MFK Karviná B TJ Lokomotiva Louky HK Baník Karviná HCB Karviná Karviná
SPA - OVA
15:00
So 20. 4. 2024
4:3 (1:0)
KAR - BOH
15:00
So 20. 4. 2024
1:1 (0:0)
JAB - ZLN
15:00
So 20. 4. 2024
0:0
TEP - ČEB
18:00
So 20. 4. 2024
2:2 (2:1)
LIB - HKR
15:00
Ne 21. 4. 2024
0:0
SLA - OLM
15:00
Ne 21. 4. 2024
2:2 (0:0)
PAR - MBL
15:00
Ne 21. 4. 2024
1:2 (0:2)
SLO - PLZ
18:00
Ne 21. 4. 2024
1:1 (0:1)
1. SPA 73 b. 2. SLA 69 b. 3. PLZ 59 b. 4. OVA 44 b. 5. MBL 43 b. 6. SLO 40 b. 7. LIB 39 b. 8. OLM 37 b. 9. HKR 37 b. 10. TEP 36 b. 11. BOH 32 b. 12. JAB 29 b. 13. PAR 28 b. 14. ZLN 25 b. 15. ČEB 23 b. 16. KAR 22 b.

Archív pro Červenec, 2016