Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Karviná – Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Živnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Živnostník podává […]

Karviná – Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Živnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Živnostník podává jednou ročně Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (zákon č. 586/1992 Sb.) finančnímu úřadu a ČSSZ se zdravotní pojišťovnou odevzdává Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ. V roce 2022 jsou nejzazší termíny čtvrtek 31. března 2022 a čtvrtek 30. červen 2022.

Windows
Komerční operační systém od Microsoftu. Windows v češtině lze zakoupit například v e-shopu Alza.

Koupit Windows

Linux
Svobodný operační systém od Linuse Torvaldse. Linux v češtině lze legálně zdarma stáhnout.

Stáhnout Linux

Interaktivní formuláře

Nemusíte být účetními, přesto vše zvládnete sami. K vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ lze využít interaktivní formuláře dostupné na stránkách finančího úřadu, ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Ty vše vypočítají za vás.

Stáhnout:

Acrobat Reader

K vyplnění interaktivních formulářů slouží Acrobat Reader od Adobe. Dostupné jsou verze pro Windows a pro Linux. Poslední dostupná verze pro Windows je z roku 2021. Poslední dostupná verze, přesto stále funkční, pro Linux je z roku 2013.

Stáhnout:

V případě, že se verze pro Linux po instalaci nespustí, doinstalujte tyto součásti.

 1. Spusťte terminál.
 2. Do příkazového řádku vložte:
  sudo apt install libxml2:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libatk-adaptor:i386
  Stlačte Enter.
 3. A ještě:
  sudo apt-get install gdebi-core
  Opět stlačte Enter.