MFK Karviná MFK Karviná B TJ Lokomotiva Louky HK Baník Karviná HCB Karviná Karviná
TEP - HKR
15:00
Ne 19. 5. 2024
0:1 (0:0)
BOH - PAR
18:00
So 25. 5. 2024
0:1 (0:0)
JAB - ZLN
18:00
So 25. 5. 2024
1:0 (1:0)
KAR - ČEB
18:00
So 25. 5. 2024
1:0 (1:0)
HKR - TEP
18:00
So 25. 5. 2024
2:0 (0:0)
SPA - PLZ
16:00
Ne 26. 5. 2024
1:1 (1:0)
SLA - MBL
16:00
Ne 26. 5. 2024
4:0 (2:0)
OVA - SLO
16:00
Ne 26. 5. 2024
6:0 (3:0)
1. SPA 87 b. 2. SLA 85 b. 3. PLZ 70 b. 4. OVA 49 b. 5. MBL 47 b. 6. SLO 44 b. 7. HKR - b. 8. TEP - b. 9. OLM - b. 10. LIB - b. 11. JAB 41 b. 12. PAR 40 b. 13. BOH 39 b. 14. KAR 32 b. 15. ČEB 29 b. 16. ZLN 27 b.

TJ Tatran Bohunice Archív