MFK Karviná MFK Karviná B TJ Lokomotiva Louky HK Baník Karviná HCB Karviná Karviná
ČEB - OVA
15:00
So 10. 2. 2024
-:- (-:-)
KAR - SPA
15:00
So 10. 2. 2024
-:- (-:-)
LIB - OLM
15:00
So 10. 2. 2024
-:- (-:-)
SLO - PAR
15:00
So 10. 2. 2024
-:- (-:-)
PLZ - MBL
18:00
So 10. 2. 2024
-:- (-:-)
HKR - BOH
15:00
Ne 11. 2. 2024
-:- (-:-)
TEP - ZLN
15:00
Ne 11. 2. 2024
-:- (-:-)
SLA - JAB
18:00
Ne 11. 2. 2024
-:- (-:-)
1. SPA 50 b. 2. SLA 45 b. 3. PLZ 35 b. 4. SLO 35 b. 5. OLM 28 b. 6. OVA 27 b. 7. MBL 27 b. 8. LIB 25 b. 9. BOH 23 b. 10. TEP 20 b. 11. JAB 20 b. 12. HKR 20 b. 13. PAR 16 b. 14. KAR 15 b. 15. ZLN 14 b. 16. ČEB 11 b.

Alza Archív